1. De velden kunnen enkel worden gebruikt na online reservatie via Tennis Vlaanderen (leden) of na bevestiging van de reservatie door de club via tel., mail of WhatsApp (niet-leden). 
 2. Een reservatie op TennisVlaanderen moet zo veel mogelijk minstens 24h op voorhand de namen van alle (4) spelers bevatten. Behalve in geval van uitzonderingen (ziekte of onvoorziene omstandigheden). 
 3. Indien één of twee niet-leden meespelen, moeten de namen van dezen toegevoegd worden in de zone ‘Opmerking’. 
 4. Indien niet-leden meespelen dient het te betalen bedrag ofwel vooraf overgeschreven te worden of ten laatste voor aanvang betaald te worden bij DDBaR. Manier van betaling zal besproken worden bij de reservatie. 
 5. Niet-leden laten meespelen zonder voorafgaandelijk akkoord of deze gratis laten meespelen is niet toegelaten. 
 6. Indien de reservatie niet kan doorgaan (om allerhande redenen), gelieve deze tijdig te annuleren. Dit biedt de kans aan andere spelers om eventueel nog te kunnen spelen.
 7. Maximum duurtijd voor een reservatie met 4 = 1,5h. Maximum duurtijd voor een  reservatie met 2 = 1h. Dubbele sessies van 1,5h na elkaar reserveren / spelen met meer dan 2 dezelfde personen is niet toegelaten.
  1. Reservaties kunnen slechts 21 dagen op voorhand ingevoerd worden. 
 8. Gelieve het roken tussen de terreinen te beperken tot een minimum. Ruimte genoeg daarvoor op / vanaf het terras van DD’s Garden of in de toegangsbaan. 
 9. Afval hoort niet thuis op en naast het veld, gelieve deze in de juisafvalbakken (naast terrein D) te deponeren. 
 10. De toiletten bevinden zich in het sportcomplex, gelieve zich dan ook te onthouden van andere creatieve plaslocaties.
 11. Indien wordt vastgesteld dat deze regels stelselmatig overtreden worden, kan dit leiden tot een tijdelijke ‘schorsing’ van het padelabonnement. 
 12. Fietsen horen thuis in het fietsrek onder het terras van de DDbar. Gelieve geen fietsen op het plein voor de DD Garden of naast de padelvelden te plaatsen.